ฐานรากวางบนเสาเข็ม หรือ ฐานรากลึก

พื้นฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึกโครงที่สำคัญของการก่อสร้างโกดังสำเร็จรูป สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า

ฐานราก เป็นส่วนสำคัญ ที่ทำให้โครงสร้างของ โกดัง อาคาร มีความแข็งแรง เป็นส่วนแรกของโครงสร้าง โกดังสำเร็จรูป ที่เราให้ความสำคัญ พื้นฐานราก เป็นส่วนที่รองรับน้ำหนักทังหมดของ โกดัง อาคาร และยังรับแรงต่างๆที่เกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศ ดังนั้น ก่อนที่จะ สร้างโกดัง สร้างอาคาร ควรให้ความสำคัญกับฐานรากเป็นสิ่งแรกของการก่อสร้าง

ฐานราก หรือที่ช่างนิยมเรียกกันว่า ฟุตติ้ง (Footing) คือโครงสร้างที่อยู่ได้ผิวดิน ทำหน้าที่แบกรับน้ำหนักจากเสาแล้วถ่ายลงสู่ดิน

ฐานรากถูกแบ่งออกตามลักษณะได้ 2 ชนิด คือ

1.ฐานรากตื้น (Shallow Foundation ) หรือ แบบไม่มีเสาเข็มรองรับ โดยฐานรากวางอยู่บนชั้นดินโดยตรง เหมาะกับสภาพพื้นดินที่มีความสามารถแบกรับน้ำหนักบรรทุกได้สูง และ กับสภาพพื้นดินทร่ตอกเสาเข็มไม่ลง เช่น พื้นที่ลูกรัง พื้นที่ภูเขา

2.ฐานรากลึก ( Deep Foundation ) หรือ แบบมีเสาเข็มรองรับ หมายถึงฐานรากที่ถ่ายน้ำหนักโครงสร้างลงสู่ดินด้วยเสาเข็ม เนื่องจากชั้นดินที่รับน้ำหนักปลอดภัยอยู่ในระดับลึก เหมาะกับการก่อสร้างบนดินอ่อน


ในการทำฐานราก ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ เริ่มจาก

1.การตัดสินใจเลือกใช้ฐานราก ตามสภาพของดิน

-ฐานรากตื้น (ฐานรากวางบนพื้นดิน)

-ฐานรากลึก (ฐานรากวางบนเสาเข็ม)

2.ควรเลือกใช้วัสดุก่อสร้างตามแบบ วิศกร อย่างเคร่งครัด ไม่ตัดลดขนาด ปูนที่ใช้ทำฐานราก ต้องใช้ปูนโครงสร้าง ( Portland Cement ) ซึ่งจะมีราคาแพงกว่าปูนฉาบ

เพราะหากฐานรากทรุดตัวแล้ว ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตัวบ้าน หรือ อาคาร และ ยากต่อการแก้ไข


ขั้นตอนในการทำฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึก

1.เตรียมหลุมสำหรับเทคอนกรีตหยาบ(เทลีน) ขุดลึกลงไปประมาณ 120 เซ็นติเมตร ตกแต่งหลุมเพื่อความสดวกในการทำงาน หลังจากนั้นจะใส่ทรายลงในหลุม หนาประมาณ 10 เซ็นติเมตรและบดอัด เนื่องจากบางพื้นที่ หลุมที่ขุดลงไปเป็นดินนิ่ม เหลว ไม่เหมาะสมในการเทคอนกรีตหยาบ ทรายจึงเป็นตัวช่วยปรับพื้นหลุม เพื่อให้พื้นหลุมมีความแน่น ง่ายต่อการเทคอนกรีตหยาบ(เทลีน)

พื้นฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึกโครงที่สำคัญของการก่อสร้างโกดังสำเร็จรูป สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า
พื้นฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึกโครงที่สำคัญของการก่อสร้างโกดังสำเร็จรูป สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า
พื้นฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึกโครงที่สำคัญของการก่อสร้างโกดังสำเร็จรูป สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า


2.เทคอนกรีตหยาบ(เทลีน) อัตราสวนของคอนกรีตหยาบ(ลีน) จะใช้อัตราส่วน 1:3:5 (ปูน:ทราย:หิน) การเทลีนนี้เพื่อสดวกต่อการทำงาน การเข้าแบบ การฝูกเหล็ก ตัวลีนนี้จะไม่ได้รับน้ำหนักอะไรมากนัก ตัวรับน้ำหนักคือเสาเข็ม ลีนที่เทลงไปในหลุมมีความหนาที่ 5 เซ็นติเมตร และตกแต่งลีนให้ได้ระดับ

พื้นฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึกโครงที่สำคัญของการก่อสร้างโกดังสำเร็จรูป สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า
พื้นฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึกโครงที่สำคัญของการก่อสร้างโกดังสำเร็จรูป สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า
พื้นฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึกโครงที่สำคัญของการก่อสร้างโกดังสำเร็จรูป สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า

3.ตกแต่งเสาเข็มให้ได้ระดับที่เราต้องการ หลังจากการเทลีนแล้วเสร็จและพร้อมใช้งาน จะเริ่มทำการตัดเสาเข็ม โดยให้เสาเข็มสูงกว่าระดับพื้นลีน 10 เซ็นติเมตร หลังจากตัดเสาเข็มแล้วเสร็จ เราจะได้เสาเข็มในระดับที่เราต้องการ และ จะได้เหล็กเส้นที่อยู่ในเสาเข็ม (เหล็ก Dowel) หลังจากนั้นทำการดัดเหล็ก Dowel ให้ได้ระดับที่ต้องการ โดยจะให้ เหล็ก Dowel สูงจากเสาเข็ม 20 เช็นติเมตร (แนวดิ่ง) และดัดให้งอ 90 องศา ยาว 15 เซ็นติเมตร (แนวราบ) ประโยชน์ของเหล็ก Dowel เหล็กในแนวดิ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เหล็กฟุตติ้งขยับหนีเสาเข็ม และเหล็ก Dowel ในแนราบจะช่วยพยุงเหล็กฟุตติ้งไม่ให้โน้มเอียงไปทางไดทางหนึ่ง


4.ลงเหล็กฟุตติ้งและจัดให้ได้ระดับ โดยวางเหล็กฟุตติ้งครอบเสาเข็นที่เราเตรียมไว้และหนุนรองด้วยลูกปูนสูง 5 เซ็นติเมตร เพื่อจะให้คอนกรีตห่อหุ้มเหล็กฟุตติ้งได้พอดี

พื้นฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึกโครงที่สำคัญของการก่อสร้างโกดังสำเร็จรูป สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า
พื้นฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึกโครงที่สำคัญของการก่อสร้างโกดังสำเร็จรูป สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า
พื้นฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึกโครงที่สำคัญของการก่อสร้างโกดังสำเร็จรูป สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า

5. นำเหล็กเสาลงไปวางบนเสาเข็มและจัดให้ได้ระดับ ในขั้นตอนนี้จะต้องใช้ความละเอียดเนื่องจากเสาเหล็กจะต้องเข้าไปอยู่ในเหล็กฟุตติ้งอีกที

พื้นฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึกโครงที่สำคัญของการก่อสร้างโกดังสำเร็จรูป สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า
พื้นฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึกโครงที่สำคัญของการก่อสร้างโกดังสำเร็จรูป สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า
พื้นฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึกโครงที่สำคัญของการก่อสร้างโกดังสำเร็จรูป สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า

6.เข้าแบบและเริ่มเทคอนกรีต ก่อนเทคอนกรีต ควรทำให้พื้นที่มีความชุ่มชื้นเพื่อป้องกันดินจะดูดน้ำจากคอนกรีต ซึ้งจะทำให้คอนกรีตลดความแข็งแรงลง อีกทั้งต้องทำความสะอาด ตรวจเช็คให้แน่ใจก่อนการเท ว่ามีคราบโคลน หรือ คลาบปูนทราย อยู่ในแบบหรือไม่ ในระหว่างการเทจะต้องมีการกระทุ้งคอนกรีตด้วยมือ หรือ ใช้เครืองสั่นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโพรงหรือช่องว่างในเนื้อคอนกรีต หลังจากเทคอนกรีตเสร็จจะต้องบ่มคอนกรีตโดยใช้กระบสอบป่านคลุมและรดน้ำให้ชุ่มเพื่อฐานรากจะได้แข็งแรง

พื้นฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึกโครงที่สำคัญของการก่อสร้างโกดังสำเร็จรูป สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า
พื้นฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึกโครงที่สำคัญของการก่อสร้างโกดังสำเร็จรูป สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า

7.หลังจากนั้นเริ่มทำเสาตอหม้อ

7.1 ทำควาสะอาดพื้น

7.2 ทำการเจาะพื้นออกบางส่วน เพื่อเอาเนื้อคอนกรีตที่ไม่ได้มาตรฐานออกไป(คอนกรีตที่มีโคลน หรือ มีวัสดุปนอยู่กับเนื้อคอนกรีต ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ในขั้นตอนสุดท้ายของการเท)

พื้นฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึกโครงที่สำคัญของการก่อสร้างโกดังสำเร็จรูป สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า
พื้นฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึกโครงที่สำคัญของการก่อสร้างโกดังสำเร็จรูป สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า
พื้นฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึกโครงที่สำคัญของการก่อสร้างโกดังสำเร็จรูป สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า

8.เข้าแบบเสาตอหม้อ จัดเสาให้ได้ระดับ

พื้นฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึกโครงที่สำคัญของการก่อสร้างโกดังสำเร็จรูป สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า
พื้นฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึกโครงที่สำคัญของการก่อสร้างโกดังสำเร็จรูป สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า
พื้นฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึกโครงที่สำคัญของการก่อสร้างโกดังสำเร็จรูป สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า

9.เทคอนกรีตลงแบบเสา ระวังอย่าให้เกิดโพรง หรือ ช่องว่างในเนื้อคอนกรีต

พื้นฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึกโครงที่สำคัญของการก่อสร้างโกดังสำเร็จรูป สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า
พื้นฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึกโครงที่สำคัญของการก่อสร้างโกดังสำเร็จรูป สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า

10.ฐานรากเสร็จสมบูรณ์

พื้นฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึกโครงที่สำคัญของการก่อสร้างโกดังสำเร็จรูป สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า
พื้นฐานรากวางบนเสาเข็มหรือฐานรากลึกโครงที่สำคัญของการก่อสร้างโกดังสำเร็จรูป สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า

สนใจ สร้างโกดัง สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า

ติดต่อ โทร.087-892-3220 (บอย)

Line ID : k_wongkham

www.Kodanghappy.com

YouTube Chanel : บอยบ้านน็อคดาวน์โกดังสำเร็จรูป


Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *