เรื่องที่ควรรู้ ก่อนถมดิน สร้างโกดัง สร้างคลังสินค้า

ถมดิน สร้างโกดัง

การปรับหน้าดินให้พร้อมก่อนก่อสร้างเป็นเรื่องที่สำคัญ การ ถมดิน เป็นวิธีที่ใช้ปรับหน้าดินได้ดี การถมดินไม่ได้รู้เพียงแค่ว่า จะถมให้สูงเท่าไหร่ก็ถมได้เลย การถมดินนั้นยังต้องดูอีกหลายปัจจัยควบคู่กันไป เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาวภายหลัง อย่างเช่น การทรุดตัวของดิน หรือการระบายน้ำภายในพื่นที่ เป็นต้น ทั้งนี้ขั้นตอนการปรับหน้าดิน ยังเป็นอีกขั้นตอนการก่อสร้างที่มีต้นทุน ปกติต้นทุนการปรับหน้าดินจะมีค่าใช้จ่ายแบบไหน เท่าไหร่ และ จะมีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเมื่อต้องถมดิน

การถมดินเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับก่อสร้าง มีปัจจัยหลายส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดการทรุดตัวจากการสร้างสิ่งก่อสร้างกดทับ โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องและควรตำนึงถึงก่อการถมดิน ประกอบไปด้วย

ลักษณะพื้นที่ที่จะถมดินเป็นอย่างไร

เบื้องต้นผู้รับเหมาควรตรวจสอบลักษณะของพื้นที่ดังกล่าวก่อน เพื่อให้รู้ว่าจะต้องมีการถมดินสูงแค่ไหน ควรสอบถามผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น ว่ามีปัญหาเรื่องน้ำท่วมหรือไม่ ใช้เวลาระบายน้ำนานแค่ไหน เพราะปัญหาดังกล่าวจะส่งผลให้ดินเกิดการอ่อนตัวง่าย จะต้องถมแล้วอัดให้แน่นกว่าปกติ ใช้เวลานานขึ้น

อีกวิธีที่จะช่วยสังเกตพื้นที่เพื่อการถมดินได้ คือการสังเกตต้นไม้ที่ขึ้นบนดินแปลงนั้น หากมีต้นกก ต้นอ้อ หรือธูปฤๅษี แสดงว่าพื้นที่บริเวณนั้นมีความชื้นแฉะสูง ดินตรงนั้นจะมีความอ่อนตัว แต่ถ้าหากมีต้นกระถิน หรือ มะขามเทศ แสดงว่าดินบริเวณนั้นมีความแห้ง

ควรทิ้งพื้นที่หลังถมดินไว้นานแค่ไหน

อีกหนึ่งข้อสงสัย คือ เรื่องการทิ้งระยะเวลารอดินเซตตัวหลังถมดิน โดยปกติเมื่อถมดินเสร็จหากไม่จำเป็นจริงๆ ไม่ควรเริ่มก่อสร้างทันที ควรทิ้งระยะเวลาให้ดินเซตตัวก่อน ยิ่งถมสูงยิ่งมีโอกาสทรุดตัว บางที่จะทิ้งระยะเวลาไว้ 6-12 เดือน แต่ก็สามารถร่นระยะเวลาได้โดยการใช้รถบดอัดดินช่วย หรือทำทั้งสองอย่างคือทั้งใช้รถบดอัดดินและทิ้งระยะเวลารอดินเซตตัว ยิ่งจะทำให้การปรับหน้าดินก่อสร้างมีประสิทธิภาพ

ถมดิน สร้างโกดัง

ลักษณะดินที่เหมาะกับการใช้ถมดิน

การเลือกใช้ดินสำหรับนำมาถมที่ ควรมีการเลือกใช้ดินธรรมชาติ ไม่ควรเลือกใช้ดินที่มีการผสมเศษอิฐ หรือเศษหิน เพียงเพราะมีราคาถูก เพราะอาจส่งปัญหาต่อเสาเข็มได้

โดยดินธรรมชาติที่มักนำมาใช้ในการถมที่ ได้แก่

ดินดาน หรือ ซีแล็ค :

เป็นดินที่มีลักษณะแห้ง นิยมมาใช้เมื่อมีความต้องการปลูกสร้างหลังถมดิน ปรับหน้าดินเสร็จทันที บดอัดได้ดี เหมาะสำหรับการใช้ถมทำพื้นที่ถนน หรือที่ดินที่อยู่บริเวณริมน้ำ

ดินทราย :

เป็นดินที่จำเป็นต้องใช้การบดอัดให้แน่น เนื่องจากดินทรายจะประกอบด้วยทรายไม่น้อยกว่า 70% เกิดการกัดกร่อนได้ง่าย และไม่อุ้มน้ำ หากอัดไม่เน่น อาจเกิดปัญหาดินทรุดตัว และไหลออกบริเวณข้างเคียง ส่วนสาเหตุที่มีคนเลือกใช้ดินทรายในการถมที่ ก็เพราะเป็นดินที่ใช้ต้นทุนต่ำ ราคาถูกซึ่งมักใช้กันในโครงการจัดสรร

ถมดิน สร้างโกดัง

ดินลูกรัง :

เป็นดินที่ค่อนข้างแข็ง ยิ่งตอนเป็นดินที่แห้งจะยิ่งแข็ง มีสีน้ำตางหรือแดง เหมาะสำหรับใช้ถมทำถนนคอนกรีต เพราะบดให้อัดแน่นได้ดี แต่เป็นดินที่ไม่เหมาะกับการใช้ปลูกต้นไม้ เนื่องจากแห้งเกินไป

ถมดิน สร้างโกดัง
ถมดิน สร้างโกดัง

ดินเหนียว :

เป็นดินที่มีเนื้อละเอียด สามารถอุ้มน้ำได้ดี หาง่าย ต้นทุนไม่สูง ดินชนิดนี้เป็นที่นิยมในการใช้ถมที่ ในบริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ถมดิน สร้างโกดัง

ดินประเภทหน้าดิน :

ก็คือเป็นดินที่อยู่บริเวณพื้นผิวดินด้านบน มีสีดำ ระดับตั้งแต่ 0.00-0.50 เมตร หรืออาจลึกกว่านี้เล็กน้อย เป็นดินที่เหมาะกับการใช้ปลูกต้นไม้ เนื่องจากมีแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืช ทำให้ดินประเภทนี้มีต้นทุนสูงกว่าดินประเภทอื่น

ถมดิน สร้างโกดัง

การคำนวณต้นทุนในการถมดิน

โดยปกติราคาทั่วไป หรือราคากลางสำหรับการถมดิน ปรับหน้าดิน จะเป็นราคาที่ไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างประกอบ การคิดค่าถมดิน จะมีการวัดจากพื้นที่ ว่าจะมีการใช้ดินเท่าไหร่ เป็นดินประเภทไหน ส่วนการคิดค่าใช้จ่ายการถมดิน บางรายคิดเป็นคันรถโดยประเมินจากขนาดของพื้นที่ บางรายคิดเป็นคิว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นราคาที่รวมเรื่องการอัดบดดินไปแล้ว

วิธีการคำนวณ

1️⃣วัดพื้นที่ที่ต้องการถมดิน ปรับหน้าดิน ว่ามีขนาดกี่ตารางเมตร โดยปกติแล้วเราจะรู้ขนาดพื้นที่เป็นตารางวา เราสามารถคำนวนได้โดยใช้สูตรคำนวณ 1 ตารางวา เท่ากับ 4 ตารางเมตร เช่น ที่ดิน 100 ตารางวา คูณ 4 เท่ากับ 400 ตารางเมตร

2️⃣จากนั้นก็คำนวณความสูงของดินที่จะถม หากต้องการถมสูง 1 เมตร บนพื้นที่ 400 ตารางเมตร ก็จะเป็น 1 x 400 = 400 คิว และให้เผื่อการบดอัดดินเข้าไปอีกประมาณ 20%-30 % จะอยู่ที่ประมาณ 80 คิว ก็จะทำให้รู้ได้ถึงปริมาณดินที่ต้องการใช้ถม ส่วนหากต้องการคิดเป็นคันรถ ก็ต้องเทียบดูว่ารถหนึ่งคันจะสามารถขนได้กี่คิว ขึ้นอยู่กับขนาดรถที่มี แล้วลองเปรียบเทียบกันดู

ตามข้อมูลที่ได้ศึกษามา ราคาเฉลี่ยของค่าถมดิน 1 คิว จะประมาณอยู่ที่ 280 บาท จากกรณีที่ยกตัวอย่างข้างต้น พื้นที่หน้างาน 100 ตารางวา ต้องการถมดินด้วยความสูง 1 เมตร เมื่อรวมปริมาณดินที่ใช้ พร้อมเผื่อค่าบดอัด จะใช้ดินอยู่ที่ 480 คิว ต้นทุนค่าถมดินจะประมาณ 120,000 – 140,000 บาท

แต่ราคาจะถูกหรือแพงกว่าตัวอย่างข้างต้น ก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ได้อ้างอิงว่า ทั้งลักษณะของดินที่ต้องการใช้ พื้นที่เป็นแบบไหน สภาพแวดล้อมจะส่งผลต่อพื้นที่อย่างไร ต้องประเมินให้รอบด้าน ทำให้การถมดินไม่ได้มีกฏที่ตายตัวร้อยเปอร์เซ็นต์

นอกจากจะได้รู้กันแล้วว่า ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการ ถมดิน การปรับหน้าดิน ดินลักษณะไหนที่เหมาะสมกับพื้นที่แบบต่างๆ เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อนก่อสร้าง ยังได้รู้อีกว่าการคำนวณต้นทุนสำหรับใช้ปรับหน้าดิน เป็นอย่างไร จะช่วยให้ผู้รับเหมาคำนวณต้นทุนส่วนนี้ง่ายขึ้น

ที่สำคัญเมื่อรู้แล้วว่าต้นทุนใช้เท่าไหร่ ก็ไม่ควรลืมที่จะบันทึกค่าใช้จ่าย เพื่อให้รู้ว่าตอนนี้เรามีต้นทุนในการก่อสร้างไปเท่าไหร่แล้ว


รับเหมาก่อสร้าง โกดัง โรงงาน คลังเก็บสินค้า

☎โทร.087-892-3220

📲Line ID : @kodanghappy

▶YouTube Iบอยบ้านน็อคดาวน์โกดังสำเร็จรูป

💻www.Kodanghappy.com

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *