นวัตกรรมโกดังโครงสร้างเหล็ก

ด้วยกระบวนการ Pre Engineering Build (PED) คือกระบวนการผลิตชิ้นส่วนโกดังโครงสร้างเหล็กจากโรงงานด้วยการออกแบบและควบคุมการผลิตตามหลักวิศวกรรมทำให้โกดังที่ได้มีความแข็งแรง อดทน มีคุณภาพซึ่งโครงสร้างที่ผลิตจากโรงงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนำไปประกอบที่หน้างานด้วยระบบโบลท์ (Bolt system) ทำให้การติดตั้งเป็นไปอย่างรวดเร็วประหยัดงบประมาณ ทันต่อการแข่งขันด้านธุรกิจในปัจจุบัน

จุดเด่นของระบบ PED คือ

1.ลดระยะเวลาในการก่อสร้าง

2.ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนจากโรงงานทำให้สามารถควบคุมคุณภาพของวัสดุได้

3.โครงสร้างออกแบบโดยวิศวกรสามรถรับแรงและน้ำหนักโรงงานที่เกิดขึ้นจริงและทนต่อภัยธรรมชาติ

4.โครงสร้างยึดต่อกันด้วยสลักเกลียวและน็อตทำให้สามารถเคลื่อนย้ายและถอดประกอบได้

5.สามารถออกแบบเพื่อรองรับการต่อเติมในอนาคต

6.สามารถสร้างโกดังกว้างถึง 50 เมตรโดยไม่มีเสากลางและสร้างได้ไม่จำกัดความยาว

7.สามารถออกแบบโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมได้หลากหล่ายรูปแบบ

8.ช่วยประหยัดค่าแรงในการก่อสร้างและเศษวัสดุเหลือน้อย

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *