กฎหมายเรื่อง ระยะร่นอาคาร ตอนที่1

กฎหมายระยะร่น โกดังสำเร็จรูป Happy warehouse รับประกันโครงสร้าง

ระยะร่นในการก่อสร้าง โกดัง อาคาร โรงงาน และคลังสินค้า

สำหรับท่านที่กำลังมีความคิดที่จะสร้าง โกดังสำเร็จรูป โรงงาน อาคาร และคลังสินค้านอกจากมีแบบการก่อสร้างที่ออกแบบและรับรองโครงสร้างโดยวิศวกร และ สถาปนิกแล้ว เมื่อนำเอกสารไปยื่นคำร้อง เพื่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้างจากเขต เทศบาล หรือ อบต. โดยบริษัทรับเหมาส่วนใหญ่ จะเป็นผู้ดำเนินการให้อยู่แล้ว แต่ที่สำคัญ และละเลยไม่ได้เลยคือ ก่อสร้างออกมาแล้ว ต้องถูกกฎหมายการควบคุมอาคารด้วย โดยเฉพาะเรื่องของ “ระยะร่น” ซึ่งขอสรุปข้อมูลระยะร่นในการก่อสร้าง โกดัง อาคาร โรงงาน และคลังสินค้า ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ข้อ 38 และ ข้อ 39 ดังต่อไปนี้

ข้อที่ 38 ระยะร่น โกดัง คลังสินค้า

โกดัง คลังสินค้า ที่มีพื้นที่ทุกชั้นรวมกัน ตั้งแต่ 100 ตร.ม แต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร

-ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้น ไม่น้อยกว่า 6 เมตร สองด้าน

-ส่วนด้านอื่นต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร

กฎหมายระยะร่น โกดังสำเร็จรูป Happy warehouse รับประกันโครงสร้าง

โกดัง คลังสินค้า ที่มีพื้นที่ทุกชั้นรวมกันเกิน 500 ตารางเมตร

-ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้าง โกดัง นั้น ไม่น้อยกว่า 10 เมตร สองด้าน

-ส่วนด้านอื่นต้องมีที่ว่างห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 5 เมตร

กฎหมายระยะร่น โกดังสำเร็จรูป Happy warehouse รับประกันโครงสร้าง

ข้อที่ 39 ระยะร่นโรงงาน

โรงงานที่มีพื้นที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร

-ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้าง อาคารนั้น ไม่น้อยกว่า 3 เมตร จำนวน สองด้าน โดยผนังอาคารทั้งสองด้านนี้ให้ทำเป็นผนังทึบ ด้วยอิฐ หรือ คอนกรีต ยกเว้นประตูหนีไฟ

-ส่วนด้านที่เหลือให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า 6 เมตร

กฎหมายระยะร่น โกดังสำเร็จรูป Happy warehouse รับประกันโครงสร้าง

โรงงานที่มีพื้นที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกัน ตั้งแต่ 500 ตรารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร

-ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 6 เมตร ทุกด้าน

กฎหมายระยะร่น โกดังสำเร็จรูป Happy warehouse รับประกันโครงสร้าง

โรงงานที่มีพื้นที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันเกิน 1,000 ตารางเมตร

-ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 10 เมตร ทุกด้าน

กฎหมายระยะร่น โกดังสำเร็จรูป Happy warehouse รับประกันโครงสร้าง

รับสร้าง โกดัง สำเร็จรูป โรงงาน อาคาร คลังสินค้า ติดตั้งรวดเร็ว มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐาน ออกแบบและควบคุมงานโดยวิศวกร รับประกันโครงสร้าง 10 ปี ฟรีแบบ 3D นำเสนอเป็น Video เข้าใจโครงสร้างได้ง่าย มีสัญญาก่อสร้าง หมดปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงาน สร้างเสร็จ งบไม่บานปลาย

สนใจติดต่อ

โทร.087-892-3220 (บอย)

Line ID : k_wongkham

www.Kodanghappy.com

Youtube Chanel : บอยบ้านน็อคดาวน์โกดังสำเร็จรูป

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *