ผลงานของเรา

สร้างโกดัง สำเร็จรูป สร้าง โรงงาน สร้างอาคาร และ คลังสินค้า ระบบ สำเร็จรูป ติดตั้งรวดเร็ว มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐาน ออกแบบ และ ควบคุมโดย วิศวกร รับประกันโครงสร้าง โกดัง 10 ปี นำเสนอโครงสร้าง โกดัง ให้ลูกค้าเห็น เป็น Video เข้าใจโครงสร้าง โกดัง ได้ง่าย พร้อมกับ ออกแบบในรูป 3D และประเมิณราคา ลูกค้าจะรู้ทั้งแบบ รู้ทั้งราคา โกดัง ในขั้นตอนนี้เลย (ฟรี) Happy warehouse เราเป็นบริษัท รับเทำโกดัง โดยเฉพาะ งานของเราจึงมีคุณภาพ เราออกแบบและผลิตชิ้นส่วน ในโรงงาน สร้างและผลิตซ้ำๆ หลายโครงการ ทำให้ พนักงาน และ ช่าง เกิดความชำนาณและประสบการร์ ไม่ว่าจะเป็นการ เชื่อม การผลิตเสา การขนย้าย และการติดตั้ง ทำให้เรามั่นใจ ในระบบ สำเร็จรูป ของเรา Happy warehouse ถึงกล้า รับประกัน โครงสร้าง 10 ปี สร้างโกดัง สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า ทั่วประเทศ

ด้วยกระบวนการ Pre Engineering Build (PED) คือกระบวนการผลิตชิ้นส่วน โกดัง โครงสร้างเหล็ก จากโรงงานด้วยการออกแบบ และ ควบคุมการผลิตตามหลักวิศวกรรมทำให้ โกดัง ที่ได้มีความแข็งแรง อดทน มีคุณภาพซึ่งโครงสร้างที่ผลิตจากโรงงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนำไปประกอบที่หน้างานด้วยระบบโบลท์ (Bolt system) ทำให้การติดตั้งเป็นไปอย่างรวดเร็วประหยัดงบประมาณ ทันต่อการแข่งขันด้านธุรกิจในปัจจุบัน

จุดเด่นของระบบ PED คือ

1.ลดระยะเวลาในการก่อสร้าง

2.ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนจากโรงงานทำให้สามารถควบคุมคุณภาพของวัสดุได้

3.โครงสร้างออกแบบโดยวิศวกรสามรถรับแรงและน้ำหนักโรงงานที่เกิดขึ้นจริงและทนต่อภัยธรรมชาติ

4.โครงสร้างยึดต่อกันด้วยสลักเกลียวและน็อตทำให้สามารถเคลื่อนย้ายและถอดประกอบได้

5.สามารถออกแบบเพื่อรองรับการต่อเติมในอนาคต

6.สามารถสร้างโกดังกว้างถึง 50 เมตรโดยไม่มีเสากลางและสร้างได้ไม่จำกัดความยาว

7.สามารถออกแบบโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมได้หลากหล่ายรูปแบบ

8.ช่วยประหยัดค่าแรงในการก่อสร้างและเศษวัสดุเหลือน้อย


ติดต่อ

โทร.087-892-3220 (บอย)

Line ID : k_wongkham

www.Kodanghappy.com

Youtube Chanel : บอยบ้านน็อคดาวน์โกดังสำเร็จรูป


สร้างโกดัง สำเร็จรูป Happy warehouse รับประกันโครงสร้าง10ปี
โกดังสำเร็จรูป โครงสร้าง HW-HCC ขนาด 20x40x8 เมตร
สร้างโกดัง สร้างโรงงาน สร้างคลังสินค้า สำเร็จรูป Happy ware house
โกดังสำเร็จรูป โครงสร้าง HW-HCC (โครงหลังคาโค้ง) ขนาด 14x24x6 เมตร
สร้างโกดัง สร้างโรงงาน สร้างคลังสินค้า สำเร็จรูป Happy ware house
โกดังสำเร็จรูป โครงสร้าง HW-C ขนาด15x34x6 เมตร
สร้างโกดัง สร้างโรงงาน สร้างคลังสินค้า สำเร็จรูป Happy ware house
โกดังสำเร็จรูป โครงสร้าง HW-HC ขนาด 30x41x9 เมตร
สร้างโกดัง สร้างโรงงาน สร้างคลังสินค้า สำเร็จรูป Happy ware house
โกดังสำเร็จรูป โครงสร้าง HW-HC ขนาด 24x36x7.5 เมตร
สร้างโกดัง สร้างโรงงาน สร้างคลังสินค้า สำเร็จรูป Happy ware house
โกดัง สำเร็จรูป โครงสร้าง HW-H ขนาด 10.5×21.5×8 เมตร
สร้าโกดัง สร้างโรงงาน สร้างคลังสินค้า โกดัง โกดังสำเร็จรูป Happy warehouse
โกดังสำเร็จรูป HW-HC ขนาด 18x30x6.9 เมตร
สร้างโกดัง สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า โกดัง สำเร็จรูป Happy warehouse
โกดังสำเร็จรูป HW-HCC ขนาด 15x20x6 เมตร
สร้างโกดัง สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า โกดัง สำเร็จรูป Happy warehouse
สร้างโกดัง โครงสร้าง HW-HC ขนาด 18x21x6.9 เมตร
สร้างโกดังสำเร็จรูปราคาถูก รับประกันโครงสร้าง10ปี รับสร้างอาคารรับสร้างคลังสินค้า
สร้างโกดังสำเร็จรูป โครงสร้าง HW-HC ขนาด 9x18x5 เมตร
ส้างโกดัง โกดังสำเร็จรูป Happy warehouse รับประกันโครงสร้าง 10ปี
โกดังสำเร็จรูป โครงสร้าง HW-HC ขนาด 24x42x7.2 เมตร
สร้างโกดัง สร้างโรงงาน สร้างคลังสินค้า สำเร็จรูป Happy ware house
โกดังสำเร็จรูป โครงสร้าง HW-HC ขนาด 20x30x6 เมตร
สร้างโกดัง สร้างโรงงาน สร้างคลังสินค้า สำเร็จรูป Happy ware house
โกดังสำเร็จรูป HW-C ขนาด 9x12x3.2 เมตร(ผนังและหลังคา Eps โฟม)
สร้างโกดัง สร้างโรงงาน สร้างคลังสินค้า สำเร็จรูป Happy ware house
โกดังสำเร็จรูป โครงสร้าง HW-HCC ขนาด 20x30x7 เมตร
สร้างโกดัง สร้างโรงงาน สร้างคลังสินค้า สำเร็จรูป Happy ware house
โกดังสำเร็จรูป โครงสร้าง HW-HC ขนาด 25x38x7.5 เมตร
สร้าโกดัง สร้างโรงงาน สร้างคลังสินค้า โกดังสำเร็จรูป Happy warehouse
โกดังสเร็จรูป โครงสร้าง Hw-hc ขนาด 15x45x6 เมตร
สร้างโกดัง สร้างคลังเก็บสินค้า โกดังสำเร็จรูป รับประกันโครงสร้าง 10ปี
โกดังสำเร็จรูป HW-HC ขนาด 18x24x9 เมตร
สร้างโกดัง สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า โกดัง สำเร็จรูป Happy warehouse
สร้างโกดัง โครงสร้าง HW-H ขนาด 14x66x4 เมตร
สร้างโกดังสำเร็จรูปราคาถูก รับประกันโครงสร้าง10ปี รับสร้างอาคารรับสร้างคลังสินค้า
สร้างโกดังสำเร็จรูป โครงสร้าง HW-H ขนาด 30x60x6 เมตร
สร้างโกดังสำเร็จรูปราคาถูก รับประกันโครงสร้าง10ปี รับสร้างอาคารรับสร้างคลังสินค้า
สร้างโกดังสำเร็จรูป โครงสร้าง HW-C ขนาด 10x15x6 เมตร
สร้างโกดังสำเร็จรูปราคาถูก รับประกันโครงสร้าง10ปี รับสร้างอาคารรับสร้างคลังสินค้า
สร้างโกดังสำเร็จรูป โครงสร้าง HW-HC ขนาด 52x120x10 เมตร
สร้างโกดัง สร้างโรงงาน สร้งคลังเก็บสินค้า โกดังสำเร็จรูป รับประกันโครงสร้าง 10ปี
สร้างโกดัง สร้างโรงงาน สร้างคลังสินค้า ขนาด 17x29x8 เมตร
สร้างโกดัง สร้างโรงงาน สร้งคลังเก็บสินค้า โกดังสำเร็จรูป รับประกันโครงสร้าง 10ปี
อาคารสำนักงาน ผนังEpsโฟม ป้องกันความร้อน
สร้างโกดัง สร้างคลังเก็บสินค้า โกดังสำเร็จรูป รับประกันโครงสร้าง 10ปี
โกดังสำเร็จรูป ขนาด 13x20x6 เมตร สถานที่ก่อสร้าง : จ.อยุธยา
โกดังสำเร็จรูป ติดตั้งเร็ว มั่นคงแข็งแรง ควบคุมโดยวิศวกร รับประกันโครงสร้าง 10ปี ฟรีแบบ3D ฟรีประเมิณราคา
โกดังสำเร็จรูป โกดังคั่วกาแฟ ขนาด 12x18x6 เมตร จังหวัดนครปฐม
โกดังสำเร็จรูป สร้างโกดัง สร้างคลังเก็บสินค้า รับประกันโครงสร้าง 10ปี
โกดังสำเร็จรูป ขนาด 500 ตารางเมตร จังหวัดสระบุรี
โกดังสำเร็จรูป โครงสร้างเสาไวด์แฟรงค์ โครงหลังคาไวด์แฟรงค์ รับประกันโครงสร้าง10ปี
โกดังสำเร็จรูป ขนาด 16x30x6x9 เมตร จังหวัดมหาสารคราม
โกดังสำเร็จรูป คลังเก็บสินค้า ราคาถูก ติดตั้งเร็ว รับประกันโครงสร้าง 10ปี
โกดังสำเร็จรูป [โรงเก็บรถ] ขนาด 15x20x7 เมตร
สร้างโกดัง คลังเก็บสินค้า ราคาถูก มั่นคงแข็งแรง ได้มาตรฐานวิศวกรรม รับประกันโครงสร้าง 10ปี
ห้องปฏิบัติการ ห้องLab ผนัง Eps โฟม
สร้างโกดัง สร้างคลังสินค้า โกดังสำเร็จรูป
โกดังสำเร็จรูป ผนังลวดลาย Pu 30x138x7.5 เมตร
โกดังสำเร็จรูป
โกดังสำเร็จรูป 20x25x8 เมตร
สร้างโกดังสำเร็จรูปราคาถูก รับประกันโครงสร้าง10ปี รับสร้างอาคารรับสร้างคลังสินค้า
สร้างโกดังสำเร็จรูป โครงสร้าง HW-HC ขนาด 20x25x6 เมตร
สร้างโกดัง สร้างโรงงาน สร้งคลังเก็บสินค้า โกดังสำเร็จรูป รับประกันโครงสร้าง 10ปี
สร้างโกดัง สร้างโรงงาน สร้างคลังสินค้า ขนาด 22x39x6 เมตร
สร้างโกดัง สร้างอาคารสำนักงาน สร้างคลังเก็บสินค้า ระบบสำเร็จรูป รับประกันโครงสร้าง10ปี รับประกันรั่งซึม 3ปี
โกดังสำเร็จรูป ขนาด 29x25x6 เมตร สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดนนทบุรี
สร้างโกดัง สร้างคลังเก็บสินค้า โกดังสำเร็จรูป รับประกันโครงสร้าง 10ปี
โกดังสำเร็จรูป ผนังEpsโฟม ขนาด12x96x3 เมตร จ.นครราชสีมา
โกดังสำเร็จรูป ขนาด 900 ตารางเมตร จังหวัดฉะเชิงเทรา
โกดังสำเร็จรูป
โกดังสำเร็จรูป คลังคาคลิปล็อค ตกแต่งด้วยผนังสี
โกดังสำเร็จรูป โกดังราคาถูก โกดังสวย รับประกันโครงสร้าง 10ปี
โกดังสำเร็จรูป ขนาด 25x20x8 เมตร
โกดังสำเร็จรูป ผนังสีครีม รับประกันโครงสร้าง
โกดังสำเร็จรูป ขนาด 15×22.6×6 เมตร ติดตั้ง 25 วัน
สร้างโกดัง
โกดังสำเร็จรูป ทรงโมเดิร์น ขนาด 1,000 ตารางเมตร
สร้างโกดัง ราคาถูก ติดตั้งเร็ว
โกดังสำเร็จรูป 20x40x9 เมตร
โกดังสำเร็จรูป
โกดังสำเร็จรูป 12x17x8.2 เมตร
โกดังสำเร็จรูป สร้างโกดังเช่า คืนทุนไว
โกดังสำเร็จรูป 30x52x6 เมตร
สร้างโกดัง โกดังสำเร็จรูป
โกดังสำเร็จรูป ราคาถูก
โกดังสำเร็จรูป 16x30x7 เมตร
โกดังสำเร็จรูป หลังคาโค้ง
โกดังสำเร็จรูป หลังคาโค้ง
โกดังสำเร็จรูป
โกดังสำเร็จรูป โครงสร้างเหล็กกล่อง 15x30x6 เมตร
โกดังสำเร็จรูป
โกดังสำเร็จรูป ขนาด 15x10x6 เมตร กันสาดยื่น 6 เมตร
สร้าง โกดัง สร้าง โรงงาน สร้าง คลังสินค้า ระบบ สำเร็จรูป
โกดังสำเร็จรูป โครงสร้างเหล็กกล่อง ขนาด 12x11x5 เมตร
โกดังสำเร็จรูป
โกดังสำเร็จรูป หลังคาPU ขนาด 15x24x6 เมตร
โกดังสำเร็จรูป
โกดังสำเร็จรูป 20x25x6 เมตร หลังคา PU
โกดังสำเร็จรูป
โกดังสำเร็จรูป 20x30x6 เมตร กันสาดยื่น 3 เมตร
โกดังสำเร็จรูป โครงสร้างเหล็กกล่อง ขนาด 15x20x6 เมตร
โกดังสำเร็จรูป
โกดังสำเร็จรูป 24x35x6 เมตร +กันสาดยื่น 11 เมตร
โกดังสำเร็จรูป
โกดังสำเร็รูป 15x30x8 เมตร หน้างาน จ.บุรีรัมย์
โกดังสำเร็จรูป
โกดังสำเร็จรูป 12x25x6 เมตร โครงสร้าง H-Beam
สร้างโกดัง โกดังสำเร็จรูป
สร้างโกดัง โกดังสำเร็จรูป
สร้างโกดัง โกดังสำเร็จรูป
โกดังสำเร็จรูป
โกดังโครงสร้างเหล็กกล่อง
โกดังโครงสร้างเหล็กกล่อง 12x20x6 เมตร

Facebook Comments