แบบโกดังสำเร็จรูป

แบบโกดัง

แบบโกดัง สร้างโกดัง สร้างอาคาร สร้างโรงงาน และ คลังสินค้า ระบบ สำเร็จรูป ติดตั้งรวดเร็ว มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐาน ออก แบบโกดัง และ ควบคุมโดย วิศวกร รับประกันโครงสร้าง โกดัง 10 ปี นำเสนอโครงสร้าง โกดัง ให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่าย พร้อมกับ ออกแบบในรูป 3D และ ประเมิณราคา ลูกค้าจะรู้ทั้งแบบ รู้ทั้งราคา โกดัง ในขั้นตอนนี้เลย Happy warehouse เราเป็นบริษัท รับ สร้างโกดัง โดยตรง งานของเราจึงมีคุณภาพ เราออกแบบ และ ผลิตชิ้นส่วน ในโรงงาน สร้าง และ ผลิตซ้ำๆ หลายโครงการ ทำให้ พนักงาน และ ช่าง เกิดความชำนาณ และ มีประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการ เชื่อม การผลิตเสา การขนย้าย และการติดตั้ง ทำให้เรามั่นใจ ในระบบ สำเร็จรูป ของเรา Happy warehouse ถึงกล้า รับประกันโครงสร้าง 10 ปี รับสร้างโกดัง สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า ทั่วประเทศ




แบบโกดังสำเร็จรูป
แบบโกดัง Hw-hc ขนาด 21x38x10.2 เมตร
แบบโกดัง สร้างโกดัง โกดังสำเร็จรูป
แบบโกดัง Hw-hcc ขนาด 24x40x7.2 เมตร

แบบบ้านพักพนักงาน
แบบบ้านพักพนักงาน 10 ห้อง (2ชั้น)
แบบบ้านพักพนักงาน
แบบบ้านพักพนักงาน 18 ห้อง (2ชั้น)

แบบโกดัง หลังคาโค้ง
แบบโกดัง Hw-hcc ขนาด 15x25x7.8 เมตร
แบบโกดัง หลังคาโค้ง
แบบโกดัง Hw-hcc ขนาด 12x38x4 เมตร

แบบโกดังหลังคาโค้ง โกดังสำเร็จรูป
แบบโกดัง Hw-hcc ขนาด 21x41x7.25 เมตร
แบบบ้านพักพนักงาน 20 ห้อง 2ชั้น
แบบบ้านพักพนักงาน 20 ห้อง (2ชั้น)

แบบโกดัง
แบบโกดัง (Hw-hc) ขนาด 16x24x7 เมตร
แบบโกดัง
แบบโกดัง (Hw-hc) ขนาด 12x60x10.8 เมตร

แบบโกดัง สร้างโกดัง โกดังสำเร็จรูป
แบบโกดัง (Hw-c) ขนาด 20x32x6 เมตร
แบบโกดัง สร้างโกดัง โกดังสำเร็จรูป
แบบโกดัง [Hw-hc] ขนาด 20x32x6.2 เมตร

แบบโกดัง สร้างโกดัง โกดังสำเร็จรูป
แบบโกดัง [Hw-hc] ขนาด 20x25x6 เมตร
แบบโกดัง หลังคาโค้ง สร้างโกดัง โกดังสำเร็จรูป
แบบโกดัง [Hw-hcc] ขนาด 18.75×30.20×7 เมตร

แบบโกดัง สร้างโกดัง โกดังสำเร็จรูป
แบบโกดัง [Hw-h] ขนาด 12x25x6 เมตร
แบบโกดัง หลังคาโค้ง สร้างโกดัง โกดังสำเร็จรูป
แบบโกดัง [Hw-hcc] ขนาด 20x30x13 เมตร

แบบโกดัง สร้างโกดัง โกดังสำเร็จรูป
แบบโกดัง [Hw-c] ขนาด 12x15x4.5 เมตร

Facebook Comments