โกดังสำเร็จรูปแบบ:HW-C

ขนาดของโกดัง กว้าง15เมตร ยาว20เมตร สูง6เมตร ใช้เวลาในการก่อสร้าง 30 วัน

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *