โกดังสำเร็จรูป

โกดังสำเร็จรูป ติดตั้งรวดเร็ว มีการวางแผนงานล่วงหน้า และติดตั้งด้วระบบน๊อคดาวน์ ควบคุมงบประมาณไม่บานปลาย สามารถปรับรูปแบบได้ความต้องการการใช้งาน ได้คุณภาพมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม มีทีมงานและระบบคำนวณโครงสร้างตามหลักวิศวกรรม นวัตกรรมใหม่ เคลื่อนย้ายและติดตั้งซ้ำได้ นวัตกรรมใหม่ระบบนีอคดาวน์ ด้วย BOLT ปรับปรุงให้เหมาะกับงานก่อสร้างทั่วไปได้ โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป สามารถประยุกต์ให้งานร่วมกับงานก่อ ฉาบปูน และผนังสำเร็จรูป EPS (ISO Wall) ทั่วไปได้ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีวัสดุเหลือทิ้ง โครงสร้างเหล็กผลิตจากโรงงานตามขนาดที่ต้องการช่วยลดปริมาณของวัสดุเหลือทิ้ง ช่วยลดต้นทุนในการผลิตและก่อสร้าง

Facebook Comments