ไฟฟ้า 1 เฟส และ ไฟฟ้า 3 เฟส แตกต่างกันอย่างไร

ไฟฟฟ้า 1 เฟส ไฟฟ้า 3 เฟส

ไฟฟ้า 1 เฟส และ ไฟฟ้า 3 เฟส แตกต่างกันอย่างไร

ไฟฟ้า ที่เราใช้ทุกวันนี้ หลายคนคงรู้ว่า ไฟฟ้าที่เราใช้ภายในบ้าน มีความดันไฟฟ้าที่ 220 โวลต์ ซึ่งเป็นแรงดันไฟฟ้าสำหรับบ้านเรือนทั่วไป ช่างเรียกว่า ไฟฟ้า 1 เฟส และ ยังมีไฟฟ้าที่มีแรงดัน มากกว่านี้ คือ แรงดัน 380 โวลต์ ใช้สำหรับ โรงงาน อุตสาหกรรม ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าปริมาณมาก ภาษาช่างจะเรียกไฟฟ้าลักษณะนี้ว่า ไฟฟ้า 3 เฟส

ไฟฟ้า 1 เฟส และ ไฟฟ้า 3 เฟส แตกต่างกันอย่างไร มีที่มาอย่างไร

ไฟฟ้าโกดัง
ไฟฟ้า โกดังสำเร็จรูป


ไฟฟ้า 1 เฟส  (Single Phase)

คือไฟฟ้ากระแสสลับ แบบ 1 เฟส ประกอบด้วย สายไฟ 2 สาย คือ สาย L และ สาย N (สมมุติ ชื่อขึ้นมานะครับ)

-สาย L คือสาย ที่มีกระแสไฟ

-สาย N คือสาย ที่ไม่มีกระแสไฟ (สาย นิวตรอน)

ไฟฟ้า 1 เฟส 2 สายนี้ จะมีแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ (Volt) ความถี่ 50 เฮิร์ต (Hz)

พบได้ตามบ้านเรือนทั่วไป


ไฟฟ้า 3 เฟส (Three Phase)

คือไฟฟ้ากระแสสลับ แบบ 3 เฟส ประกอบด้วย สายไฟ 4 สาย คือ สาย L1 สาย L2 สาย L3 และ สาย N

-สาย L1 คือ สายที่มีกระแสไฟ

-สาย L2 คือ สายที่มีกระแสไฟ

-สาย L3 คือ สายที่มีกระแสไฟ

-สาย N คือ สายที่ไม่มีกระแสไฟ (สายนิวตรอน)

ไฟฟ้า 3 เฟส จะมีแรงดันไฟฟ้า 380 โวลต์ (Volt) ความถี่ 50 เฮิร์ต (Hz)

พบได้ตามบ้านที่ใช้ไฟฟ้า ปริมาณมาก โรงงาน อุตสาหกรรม


ไฟฟ้า 1 เฟส และ ไฟฟ้า 3 เฟส มาได้อย่างไร

เริ่มจาก สายไฟฟ้าแรงสูง 3 สาย ที่มีแรงดัน 12,000 โวลต์ หรือ 24,000 โวลต์ ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้ไฟฟ้า ณ จุดนั้น การไฟฟ้า จ่ายกระแสไฟฟ้าไปให้ บ้านเรือน โรงงาน อุตสาหกรรม เขาจะจ่ายกระแสไฟผ่าน หม้อแปลง ทำหน้าที่ ลดแรงดันไฟฟ้าลง หม้อแปลงจะแปลงแรงดันไฟฟ้า จาก 12,000 โวลต์ หรือ 24,000 โวลต์ ลดลงเหลือ 400 โวลต์ หลังจากกระแสไฟแรงดันสูง ได้ผ่าน หม้อแปลง จะได้ สายไฟ ออกมา 4 สาย คือ สาย L1 สาย L2 สาย L3 และ สาย N (สายสมมุติ)

ติดตั้งไฟฟ้า โกดัง

ไฟฟ้า 3 เฟส คลังเก็บสินค้า

-สายไฟ L1 , L2 , L3 สายไฟทั้ง 3 สาย เป็นสายไฟที่มีกระแสไฟ

-สายไฟ สาย N เป็นสายไฟที่ไม่มีกระแสไฟ (สายนิวตรอน)

สายไฟ ทั้ง 4 เส้นนี้ เป็นที่มาของกระแสไฟฟ้า 1 เฟส และ กระแสไฟฟ้า 3 เฟส

ไฟฟ้าควรรู้

กระแสไฟฟ้า 1 เฟส

ดังที่กล่าวมาข้างต้น กระแสไฟฟ้า 1 เฟส จะประกอบไปด้วย สายไฟ 2 สาย ประกอบกัน (เข้ามิเตอร์ 2 สาย ออก มิเตอร์ 2 สาย)

คือ

1.สายไฟ สาย L1 จับคู่ กับสาย N (สายนิวตรอน) จะได้กระแสไฟที่มีความดัน 220 โวลต์

2.สายไฟ สาย L2 จับคู่ กับสาย N (สายนิวตรอน) จะได้กระแสไฟที่มีความดัน 220 โวลต์

3.สายไฟ สาย L3 จับคู่ กับสาย N (สายนิวตรอน) จะได้กระแสไฟที่มีความดัน 220 โวลต์

ไฟฟ้า 1 เฟส โกดังสำเร็จรูป

กระแสไฟฟ้า 3 เฟส

คือสายไฟ ทั้ง 3 สาย จะต่อเข้ากับมิเตอร์ ทั้ง 3 สาย (เข้ามิเตอร์ 3สาย ออกมิเตอร์ 3 สาย) ส่วนกระแสไฟ ที่ได้แรงดัน 380 โวลต์ จะเกิดจาก สายไฟ 2 สายเช่นกัน (ต่อกันจนเกิดวงจร)

คือ

1.สายไฟ สาย L1 จับคู่กับ สาย L2 จะได้กระแสไฟที่มีความดัน 380 โวลต์

2. สายไฟ สาย L1 จับคู่กับ สาย L3 จะได้กระแสไฟที่มีความดัน 380 โวลต์

3.สายไฟ สาย L2 จับคู่กับ สาย L3 จะได้กระแสไฟที่มีความดัน 380 โวลต์

ไฟฟ้า 3 เฟส โกดังสำเร็จรูป

กระแสไฟฟ้า 3 เฟส การจับคู่ของสายไฟแต่ละสาย สายไฟนั้น จะต้องมี กระแสไฟ และไม่มี สาย N (นิวตรอน) เข้ามาเกี่ยวข้อง ในระบบวงจรไฟฟ้า 3 เฟส


www.Kodanghappy.com

Line ID : @kodanghappy

YouTube : บอยบ้านน็อคดาวน์โกดังสำเร็จรูป

โทร.087-892-3220

รับสร้างโกดัง รับสร้างโรงงาน รับ สร้างคลังเก็บสินค้า ระบบสำเร็จรูป ติดตั้งเร็ว มาตรฐานวิศวกรรม รับประกันโครงสร้าง 10 ปี รับประกันรั่วซึม 3 ปี

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *