BOQ คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อการก่อสร้าง

รับสร้างโกดัง สร้างสำนักงาน สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า โกดังสำเร็จรูป รับประกันโครงสร้าง

BOQ คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ทำไมเราถึงต้องรู้ก่อนก่อสร้าง ในการก่อสร้างแต่ละครั้ง สิ่งที่จำเป็นมาก คือ งบประมาณในการก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมีอะไรบ้าง เจ้าของบ้านหรือเจ้าของโครงการ จำเป็นต้องรู้ข้อมูลคร่าวๆก่อน ที่จะมาพูดคุยกับผู้รับเหมา เพื่อจะได้เปรียบเทียบราคากลางได้อย่างเหมาะสม และได้โครงสร้างมีมาตรฐานที่ตั้งใจไว้

BOQ (Bill Off Quantities) คือ ใบแสดงรายการวัสดุ และค่าใช้จ่าย ซึ่งออกโดย ผู้ออกแบบ หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยจะแสดง รายละเอียดหมวดหมู่งาน ที่ต้องทำในโครงการก่อสร้าง ได้แก่

1.วัสดุอุปกรณ์ ใช้อะไรบ้าง

2.ปริมาณวัสดุ ต้องใช้เท่าไร

3.ราคาวัสดุต่อหน่วยราคาเท่าไร

4.ค่าแรงในกาจัดการวัสดุนั้นๆ มีราคาเท่าไร นอกจากนี้ ผู้รับเหมา บางรายการอาจระบุถึงกำไรและค่าดำเนินการให้เห็น โดยคิดจาก มูลค่าใน BOQ อีกกี่เปอร์เซ็นต์


BOQ สำคัญแค่ใหน

1.เราใช้ BOQ ในการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารได้

สำหรับผู้ที่วางแผน กู้เงินสร้างบ้าน เราสามารถยื่นใบเสนอราคา BOQ งานก่อสร้าง จากผู้ออกแบบหรือผู้รับเหมาก่อสร้างให้แก่ธนาคาร เพื่อใช้ประกอบพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้ โดยธนาคารจะพิจารณาว่า วงเงินที่เรากู้นั้นสอดคล้องกับ BOQ งานก่อสร้างที่ระบุไว้หรือไม่ซึ่งจะช่วยให้การขอกู้เงินสร้างบ้านราบรื่นยิ่งขึ้น

2.ใช้ BOQ ในการเปรียบเทียบ ราคากลางได้

ในกรณี BOQ ที่มาจากผู้ออกแบบบ้าน ผู้รับเหมามักจะใส่ราคาวัสดุคร่าวๆ เพื่อคำนวณงบประมาณการก่อสร้างไว้ให้เราแล้ว เราสามารถใช้เอกสารนี้ เป็นราคากลาง BOQ สำหรับเปรียบเทียบ กับBOQ ของผู้รับเหมารายอื่น ที่เสนอมาได้ ซึ่งจะทำให้ เห็นภาพ ว่า ผู้รับเหมา รายใดให้ราคาที่เหมาะสมที่สุด

3.ใช้ BOQ ในการตรวจงาน และมาตรฐานวัสดุ

BOQ ก็เปรียบเสมือนรายการตรวจเช็คสำเร็จรูป ที่เราไม่ต้องนั่งคิดเอาเอง ว่าต้องเช็คอะไร เราสามารถใช้ตรวจวัสดุต่างๆ ได้ถูกต้องตามรายการที่ระบุไว้หรือไม่ มีวัสดุหรืองานใด ขาดตกบกพร่องไปหรือไม่ ซึ่ง BOQ สามารถตรวจสอบ การทำงาน ของผู้รับเหมาได้ ทั้งในระหว่างก่อสร้าง และในเวลาตรวจรับงาน ก่อนส่งมอบ

ในการคำนวณ BOQ มีหลักการในการคำนวณอย่าไร

โดยปกติ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้รับเหมา ก่อสร้าง ต้องคิดคำนวณ BOQ ให้เรา แต่ถ้าเป็นงานเล็กๆ จากผู้รับเหมารายย่อยที่ไม่รู้ BOQ คือออะไร หรือ เราต้องการคำนวณเอง เพื่อตรวจเช็ก ราคาที่ผู้รับเหมาเสนอมา เราก็สามารถทำได้ โดยมีขั้นตอนการคำนวณ BOQ คร่าวๆ ดังนี้

1.จัดหมวดหมู่งาน เป็นสิ่งแรกที่ต้องทำ เพื่อ แยกประเภทงานก่อสร้างทั้งหมด ออกเป็นกลุ่มเช่น

งานเตรียมงานพื้น งานพื้นผิว งานโครงสร้าง งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานประตู งานหน้าต่าง งานทาสี งานไฟฟ้า งานสุขภัณฑ์ งานตกแต่งภายใน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ เราว่าจะทำอะไรบ้าง

รับสร้างโกดัง สร้างสำนักงาน สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า โกดังสำเร็จรูป รับประกันโครงสร้าง
รับสร้างโกดัง สร้างสำนักงาน สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า โกดังสำเร็จรูป รับประกันโครงสร้าง
รับสร้างโกดัง สร้างสำนักงาน สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า โกดังสำเร็จรูป รับประกันโครงสร้าง
รับสร้างโกดัง สร้างสำนักงาน สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า โกดังสำเร็จรูป รับประกันโครงสร้าง
รับสร้างโกดัง สร้างสำนักงาน สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า โกดังสำเร็จรูป รับประกันโครงสร้าง
รับสร้างโกดัง สร้างสำนักงาน สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า โกดังสำเร็จรูป รับประกันโครงสร้าง
รับสร้างโกดัง สร้างสำนักงาน สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า โกดังสำเร็จรูป รับประกันโครงสร้าง
รับสร้างโกดัง สร้างสำนักงาน สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า โกดังสำเร็จรูป รับประกันโครงสร้าง

2.วัดขนาดพื้นที่

ควรใช้หน่วยเมตร และ ตารางเมตรเป็นหลัก เพราะเป็นหน่วย ซื้อ-ขาย วัสดุก่อสร้าง ยกตัวอย่างเช่น พื้นที่ปูกระเบื้องวัดได้ 135 ตารางเมตร เราก็ระบุใน BOQ ว่าต้องใช้กระเบื้องปูพื้น 135 ตารางเมตรเป็นต้น

รับสร้างโกดัง สร้างสำนักงาน สร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า โกดังสำเร็จรูป รับประกันโครงสร้าง

3.สำรวจราคา

เราควรสำรวจราคา ในร้านจำหน่าย วัสดุก่อสร้าง ขนาดใหญ่ เพราะจะมี บริการทำใบเสนอราคา ตามรายการ ที่เราต้องการ และอีกวิธีหนึ่งที่ทำได้รวดเร็ว เราสามารถเข้าไปในเวปไชต์ ขายวัสดุออนไลน์ เพื่อจะค้นหาราคาทีเราต้องการได้อย่างรวดเร็ว

4.คำนวนราคาที่ต้องใช้จ่าย

เราสารถคิดค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่ต้องใช้ โดยการ นำปริมาณวัสดุ x ราคาต่อหน่วย จะเท่ากับ ราคาที่ต้องใช้

ส่วนค่าแรง จะคิดยากกว่า เนื่องจาก ผู้รับเหมา จะคิดค่าแรงไม่เท่ากัน และไม่มีมาตรฐานตายตัว แต่พอจะประมาณได้ดังนี้

1.งานขนาดเล็ก หรืองานง่าย ให้ใช้แบบราคาไม่เกิน 50 บาทต่อหน่วย

2.งานขนาดปานกลาง หรืองานทั่วไป ให้ใช้แบบราคาไม่เกิน 120 บาทต่อหน่วย

3.งานขนาดใหญ่ หรืองานยาก ให้ใช้แบบราคาไม่เกิน 500-1,000 บาทต่อหน่วย

ด้วยการคำนวณแบบบี้ เราจะทราบค่าแรงโดยประมาณ และสามารถนำมารวมกับราคา วัสดุ เพื่อหาจำนวนเงินทั้งหมด ที่ต้องจ่ายในเบื้องต้น

อย่างไรก็ดี ราคา BOQ งานก่อสร้างที่เห็นนั้น ไม่ได้หมายความว่า จะเป็นราคาสุทธิ ที่เราต้องจ่ายเสมอไป เพราะในระหว่างการก่อสร้าง อาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้ค่าใช้จ่ายจริงแตกต่างจากเอกสารได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัสดุ (โดยตกลงกันแล้ว) การแก้ไขงานเมื่อพบอุปสรรคในระหว่างการก่อสร้าง นอกจากนี้ การตรวจสอบความคืบหน้า และการตรวจสอบรับงานในแต่ละช่วง โดยยึดตามรายการวัสดุ BOQ ยังช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างไปในตัว


สนใจสร้างโกดัง สร้างสำนักงาน สร้างคลังสินค้า ระบบสำเร็จรูป ติดตั้งเร็ว มั่นคงแข็งแรง รับประกันโครงสร้าง 10ปี ฟรี ออกแบบ 3D ฟรีประเมิณราคา นำเสนอรายละเอียดวัสดุเป็นvideo เข้าใจโครงสร้างได้ง่าย งานจบ งบไม่บานปลาย มีสัญญาการก่อสร้าง ไม่ทิ้งงาน

ติดต่อได้ที่

โทร.087-892-3220 (บอย)

Line ID : @kodanghappy (มี@นำหน้าด้วยนะครับ)

www.Kodanghappy.com

You Tube Chanel : บอยบ้านน็อคดาวน์ โกดังสำเร็จรูป


Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *