โกดังสำเร็จรูป: HW-HCC

โกดัง โกดังสำเร็จรูป ราคาถูก รับประกันโครงสร้าง 10ปี
โกดังสำเร็จรูป โครงส้ร้าง HW-HCC (หลังคาโค้ง)

โกดังสำเร็จรูป โครงสร้าง HW-HCC

ชนิดโครงสร้าง HW-HCC เป็นโครงสร้างที่เราออกแบบให้สูงโปร่งสวยงาม แข็งแรง เน้นการใช้สอยพื้นที่ภายในอาคารไม่มีเสากลาง โครงสร้างเสา เป็นเหล็ก Hot Roll (เหล็กรีดร้อน) หรือ Wide Flang-WF โครงสร้างหลังคา TRUSS ท่อเหล็กดัดโค้งขนาด 5″- 6″ ออกแบบตามหลักวิศวกรรมสำหรับงานโครงสร้างสำเร็จรูปโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับอาคารที่มีความสูงมากๆ ความสูงตั้งแต่ 6 – 15 m ความกว้างของอาคารมากๆ ตั้งแต่ 10 – 50 m โดยไม่มีเสากลาง ไม่จำกัดความยาว โครงสร้างภายในโดดเด่น โปร่งสูง มีโครงสร้างหลังคาท่อเหล็กหนาTRUSS ทำให้แข็งแรงมากกว่า ระยะเสาห่างกันที่ 4-10 m ทุกช่วงเสา สามารถทำชั้นลอยติดกับอาคารได้ โครงสร้างชนิดนี้  เหมาะสำหรับ อาคารชนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ เช่า โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า อาคารโรงงานผลิตสินค้า โรงงานเก็บสินค้าการเกษตรขนาดใหญ่ โดมสนามฟุตบอลในร่ม โดมอาคารสาธารณะอื่นๆ เช่น สนามแบ็ตมินตัน  เป็นต้น

สรุป

1.เสาเป็นเหล็ก Hot Roll หรือ Wide Flange

2.เหมาะสำหรับโกดังขนาดกลาง-ขนาดใหญ่

3.ความกว้างสามารถสร้างได้ถึง 35 เมตร(ไม่มีเสากลาง)

4.ความสูงของโกดังสามารถสูงถึง 15 เมตร

5.ความยาวสร้างได้ไม่จำกัด

6.สามารถสร้างชั้นสองและติดตั้งเครนยกได้

Showing all 3 results