กฏหมายควรรู้ เกียวกับ การก่อสร้าง ห้องแถว ตึกแถว

กฎหมายควบคุมอาคาร มีผลอย่างไรกับการสร้าง ห้องแถว ตึกแถว ส่วนที่ว่าด้วย เรื่องลักษณะอาคาร กฏหมายควบคุมอาคาร มีหลายหลักเกณฑ์ ที่เราต้องรู้ 1. ห้องแถว ตึกแถว หรือ บ้านแถวที่สร้างติดต่อกัน ให้มีผนังกันไฟทุกระยะไม่เกิน 5 คูหา ผนังกันไฟต้องสร้างต่อเนื่องจากพื้นดินจนถึงระดับดาดฟ้าที่สร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ กรณีที่เป็นหลังคาสร้างด้วยวัสดุไม่ทนไฟให้มีผนังกันไฟสูงเหนือหลังคาไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ตามความลาดของหลังคา […]