การวางผัง โกดังสำเร็จรูป โรงงานสำเร็จรูป

การวางผัง โกดังสำเร็จรูป โรงงานสำเร็จรูป คือ การกำหนด ตำแหน่ง และ ขอบเขตของอาคารที่จะก่อสร้างโดยอ้างอิงจากแบบแปลนก่อสร้าง ที่ผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานราชการแล้วเพื่อให้เจ้าของอาคาร ผู้ออกแบบ วิศวกร และ ผู้รับเหมาได้มีความเข้าใจตรงกัน โดยการวางผังอาคารโกดัง โรงงาน จะทำหลังจากที่เจ้าของอาคารได้ดำเนินการ การถมดิน การปรับหน้าดิน การบดอัดดิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว กล่าวคือ พื้นที่หน้าดิน […]