การขออนุญาตก่อสร้าง โกดัง อาคาร โรงงาน ต้องทำอย่าไร

ขออนุญาตก่อสร้างโกดัง หรือ อาคาร หลายคนกังวลเรื่องความยุ่งยาก ในการเตรียมเอกสารต่างๆ และไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ทาง Kodanghappy.com จึงได้ทำบทความนี้ขึ้นเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการเตรียมเอกสารและการยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์และประหยัดเวลาในการยื่นเรื่องกับเจ้าพนักงานของรัฐ การขออนุญาตก่อสร้าง โกดัง โรงงาน อาคาร กรณีที่โกดังมีระยะห่างของช่วงเสาไม่เกิน 10 เมตร หรือ อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 4 ชั้น ให้ดำเนินการติดต่อที่ […]