ดินสอพอง เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง อย่าไร

ประโยชน์ของ “ดินสอพอง” ที่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องความงาม ดินสอพอง หรือ มาร์ล (marl) เป็นผงแร่ที่ได้จากธรรมชาติ มีลักษณะเป็นก้อนหรือผงสีขาวขุ่นและขาวอมเหลือง มีองค์ประกอบหลักเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CO3) และ แร่ดินเหนียว นิยมนำมาใช้ในด้านความสวยความงาม รวมถึงนำมาผสมน้ำปะแป้ง เพื่อเพิ่มความหอมและเป็นศิริมงคลในเทศกาลวันสงกรานต์ นอกจากนี้ ดินสอพอง ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆ อีกมากมาย มาทำความรู้จักกับดินสอพอง ภูมิปัญญาไทยที่น่าสนใจกันครับ […]