เรื่องที่ควรรู้ ก่อนถมดิน สร้างโกดัง สร้างคลังสินค้า

การปรับหน้าดินให้พร้อมก่อนก่อสร้างเป็นเรื่องที่สำคัญ การ ถมดิน เป็นวิธีที่ใช้ปรับหน้าดินได้ดี การถมดินไม่ได้รู้เพียงแค่ว่า จะถมให้สูงเท่าไหร่ก็ถมได้เลย การถมดินนั้นยังต้องดูอีกหลายปัจจัยควบคู่กันไป เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาวภายหลัง อย่างเช่น การทรุดตัวของดิน หรือการระบายน้ำภายในพื่นที่ เป็นต้น ทั้งนี้ขั้นตอนการปรับหน้าดิน ยังเป็นอีกขั้นตอนการก่อสร้างที่มีต้นทุน ปกติต้นทุนการปรับหน้าดินจะมีค่าใช้จ่ายแบบไหน เท่าไหร่ และ จะมีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเมื่อต้องถมดิน การถมดินเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับก่อสร้าง มีปัจจัยหลายส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดการทรุดตัวจากการสร้างสิ่งก่อสร้างกดทับ […]