บานเกล็ดระบายอากาศ (louver)

บานเกล็ดระบายอากาศ หรือ แผ่น (Louver) นิยมนำมาใช้เพื่อระบายอากาศ แบบธรรมชาติ สำหรับติดตั้ง เพื่อระบายอากาศ ภายในอาคาร เป็นช่องลม ระบายอากาศ ที่ผนังของตัวอาคาร และ ป้องกัน ฝน สาดเข้าภายในอาคาร และ ยังเพิ่มความสวยงาม การตกแต่ง ผนังให้อาคาร โดยหากต้องการทั้งแสง และการระบายอากาศ […]