อิฐมอญ กับ อิฐมวลเบา ต่างกันอย่างไร

ผนัง เป็นส่วนหนึ่งของบ้าน และ อาคารที่ใช้แบ่งพื้นที่ใช้สอยส่วนต่างๆออกจากกัน ระบบผนังที่เราใช้กันมากก็คือ ผนังอิฐก่อ ที่เราคุ้นเคยกันดีก็ได้แก่ “อิฐมอญ”ซึ่งมีใช้กันมานมนาน แต่ปัจจุบันมี”อิฐมวลเบา”เพิ่มเข้ามา เป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ที่คิดจะสร้างบ้านหรือต่อเติมบ้าน ผู้ใช้หลายๆคนอาจจะยังสงสัยว่าวัสดุทั้งสองประเภทนี้มีคุณสมบัติแตกต่างกัน อย่างไร และ ควรจะเลือก อิฐมอญ หรือ อิฐมวลเบา มาทำเป็น ผนัง ผนังคอนกรีตอิฐมอญ อิฐมอญ หรือ อิฐรูฉาบปูน เป็นวัสดุที่ผลิตจากการนำดินเหนียวมาผ่านกระบวนการเผา […]