สีผังเมือง (แต่ละสีสามารถก่อสร้างอะไรได้บ้าง)

สีผังเมือง แต่ละสี สามารถบอกอะไรได้บ้าง สีผังเมือง แต่ละสี สามารถบอกอะไรได้บ้าง เคยสงสัยกันบ้างไหมครับ การจัดโซนที่ดิน หรือ ผังเมืองออกเป็นสีต่างๆ นั้นมีไว้เพื่ออะไร และ แต่ละสี ของพื้นที่นั้นๆ มีความสำคัญแตกต่างกันอย่างไรบ้าง สำหรับผู้ที่จะลงทุน หรือ ทำธุรกิจเกียวกับอสังหาริมทรัพย์ การศึกษา เรื่อง “สีผังเมือง” นั้นนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ […]