เจโบลท์ (J-Bolt) คืออะไร อยู่ส่วนใหนของฐานราก

เจโบลท์ (J-Bolt) เป็นเหล็กตันที่มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกโดยจะทำการดัดเหล็กเป็นรูปตัวเจ J ซึ่งส่วนใหญ่การนำเจโบลท์ไปใช้งานมักจะใช้ติดตั้งโครงสร้าง ในส่วนของเสากับฐานราก นิยมใช้ฝังไว้ในแบบหล่อตอม่อ และจัดให้ได้แนวหรือระดับตามแนวของเสาสำเร็จรูปที่ต้องการ หลังจากนั้นจะเทซีเมนต์ผสมพิเศษลงไป ซึ่งจะให้ค่ารับกำลังอัดสูง แล้วจึงนำเสาสำเร็จรูปมาติดตั้ง โดยใช้น็อตและใส่แหวนด้านบน ทำการขันน็อตให้แน่น เป็นขั้นตอนเริ่มต้นของโครงสร้าง โกดังสำเร็จรูป และสำคัญมากเพราะถ้าหากวาง เจโบลท์ (J-Bolt) และเพลทเสาไม่ได้ตามแบบอาจมีผลโดยตรงต่อความแข็งแรงในระยะยาวของโกดังสำเร็จรูป หน้าที่ขอเจโบลท์  ก็คือตัวกลางที่ช่วยยึดเสาสำเร็จรูปและตอม่อของฐานรากเข้าด้วยกัน โดยที่ […]