วิธีการคำนวณปริมาณปูน อย่างไร ให้เทพื้นได้พอดี

การ คำนวณปริมาณปูน ให้ถูกต้องเหมาะสมกับเทพื้นไม่ยากอย่างที่คิด เพราะการคำนวณคิวปูน นอกจากจะทำให้ง่ายต่อการสั่งซื้อปูนที่ไว้ใช้เทพื้น ให้ได้ปริมาณที่พอดี ไม่ขาดไม่เกิน ไม่ต้องเสียเวลาสั่งปูนหลายรอบ ยังสามารถคำนวณราคาปูนตามงบประมาณที่ตั้งไว้จากจำนวนของคิวปูนได้อีกด้วย ปูน 1 คิว มีปริมาตรเท่าไหร่กันแน่ การ คำนวณปริมาณปูน 1 คิว มีปริมาตร เท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้นปูน […]