เสาเข็ม มีกี่ประเภท แต่ละประเภทใช้งานอย่างไร

เสาเข็ม เสาเข็ม มีหน้าที่ รองรับน้ำหนักจากตัว อาคาร โกดัง แล้วถ่ายเทลงสู่พื้นดิน ก่อนที่เราจะเริ่มก่อสร้าง โกดัง อาคาร คลังสินค้า อย่างแรก ที่เราจะเริ่มต้นทำก็คือ ฐานราก การตอกเสาเข็มซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ในการก่อสร้างโกดัง เพราะเสาเข็ม เป็นส่วนที่มีไว้ สำหรับรับน้ำหนัก จาก อาคาร โกดัง […]