สร้างโกดังน็อคดาวน์ โกดังสำเร็จรูป ผนังEpsโฟม

โกดังน็อคดาวน์ โกดังสำเร็จรูป ผนังEpsโฟม ป้องกันความร้อน โครงสร้างของโกดังใช้เหล็กกัลป์วาไนช์ ซึ่งป้องกันสนิมได้ดี เราออกแบบและควบคุมงานโดยวิศวกร โครงสร้างของโกดังเราผลิตที่โรงงานเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นจะขนย้ายไปประกอบหน้างาน ซึ่งการผลิตลักษณะนี้ เราสามารถควบคุมการผลิตได้ดีและมีคุณภาพ เนื่องจากการทำงานของช่าง จะอยู่ในตำแหน่งที่พร้อม ทำงานได้เต็มที่ ไม่เหมือนการก่อสร้างที่สร้างหน้างานมีปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้อง เช่นตำแหน่งของช่างเชื่อมโครงสร้างที่ไม่เหมาะสม จะต้องปีนป่ายไปเชื่อม องศาไม่เหมาะสมในการเชื่อม ทำให้งานออกมาไม่แข็งแรง ไม่มีคุณภาพ […]