ไฟฟ้า 1 เฟส และ ไฟฟ้า 3 เฟส แตกต่างกันอย่างไร

ไฟฟ้า 1 เฟส และ ไฟฟ้า 3 เฟส แตกต่างกันอย่างไร ไฟฟ้า ที่เราใช้ทุกวันนี้ หลายคนคงรู้ว่า ไฟฟ้าที่เราใช้ภายในบ้าน มีความดันไฟฟ้าที่ 220 โวลต์ ซึ่งเป็นแรงดันไฟฟ้าสำหรับบ้านเรือนทั่วไป ช่างเรียกว่า ไฟฟ้า 1 เฟส และ ยังมีไฟฟ้าที่มีแรงดัน […]