โกดังสำเร็จรูป HW-HB

โกดังสำเร็จรูป แบบ HW-HB
เหมาะสำหรับโกดังสำเร็จรูป ที่มีขนาดความกว้างมาก 15-50 เมตรความสูง 4-15 เมตรขึ้นไป ความยาวไม่จำกัด โดยไม่มีเสากลาง โครงหลังคาทรงโค้งเหล็กกลม เสาประกอบด้วยเสาไอบีม การวางช่วงเสา ห่างประมาณ 4-10 เมตร เหมาะกับอาคารที่มีขนาดกว้างโดยไร้เสากลาง
สรุป
1.เสาเป็นเหล็ก Hot Rolled หรือ Wide Flange
2.โครงหลังคาเป็นเหล็กท่อกลมถัก
3.ความกว้างของโกดังสามารถสร้างได้กว้างถึง 50 เมตร(ไม่มีเสากลาง)
4.ความสูงของดังสามารถสร้างได้สูงถึง 15 เมตร
5.ความยาวสร้างได้ไม่จำกัด
6.สามารถสร้างชั้นสองและติดตั้งเครนยกได้

Showing the single result