โกดังสำเร็จรูป HW-HCC

โกดังสำเร็จรูป แบบ HW-HCC (อาคารแบบหลังคาโค้ง)
เหมาะสำหรับโกดังสำเร็จรูป ที่มีขนาดความกว้างมาก 15-40 เมตรความสูง 4-15 เมตรขึ้นไป ความยาวไม่จำกัด โดยไม่มีเสากลาง โครงหลังคาทรงโค้งเหล็กกลม เสาประกอบด้วยเสาไอบีม การวางช่วงเสา ห่างประมาณ 4-10 เมตร เหมาะกับอาคารที่มีขนาดกว้างโดยไร้เสากลาง
สรุป
1.เสาเป็นเหล็ก Hot Roll หรือ Wide Flange
2.เหมาะสำหรับโกดังขนาดกลาง-ขนาดใหญ่
3.ความกว้างสามารถสร้างได้ถึง 35 เมตร(ไม่มีเสากลาง)
4.ความสูงของโกดังสามารถสูงถึง 15 เมตร
5.ความยาวสร้างได้ไม่จำกัด
6.สามารถสร้างชั้นสองและติดตั้งเครนยกได้

Showing the single result