วิธีการบ่มคอนกรีต เพิ่มความแข็งแรงและแรงกดทับของคอนกรีต

การบ่มคอนกรีต พื้นคอนกรีต พื้นโกดัง โกดังสำเร็จรูป สร้างโกดัง สร้างคลังเก็บสินค้า สร้างสำนักงาน สร้างโรงงาน

การบ่มคอนกรีต ( Concrete Curing )

การบ่มคอนกรีต เป็นวิธีการที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของคอนกรีต ด้วยการควบคุมและป้องกันไม่ให้น้ำระเหยออกจากคอนกรีตเร็วเกินไป ซึ่งการบ่มคอนกรีตที่ดี จะส่งผลต่อ ความแข็งแรง ของคอนกรีต เมื่อคอนกรีตเซทตัว เพิ่มประสิทธิภาพในการรับแรง

เนื่องจากน้ำเป็นองศ์ประกอบสำคัญที่สุด สำหรับปฏิกิริยา “ไฮเดรชั่น” ซึ่งมีผลต่อกำลังของคอนกรีตโดยตรง

ตามข้อกำหนดมาตรฐาน วัสดุและการก่อสร้าง สำหรับโครงสร้างคอนกรีต หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า มาตรฐาน ว.ส.ท. 1014-16 ระบุไว้ว่า “คอนกรีตจำเป็นต้องได้รับการบ่มทันที หลังจากเสร็จสิ้นการเท และ ควรบ่มต่อไปจนกระทั่ง คอนกรีตมีกำลังตามต้องการ” หลักการทั่วไปของการบ่มคอนกรีตที่ดี จะต้องสามารถป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียความชื้น ไม่ว่าจะด้วยความร้อน หรือ ลม ไม่ให้คอนกรีต ร้อนหรือเย็นมากเกินไป ไม่ให้สัมผัสกับสารเคมีที่จะเป็นอันตรายต่อคอนกรีต และไม่ถูกชะล้างโดยน้ำฝนหลังเทคอนกรีตใหม่ๆ

การบ่มคอนกรีต คือวิธีที่ช่วยให้คอนกรีตเซทตัวอย่างมีคุณภาพ มีกำลังอัดตามที่วิศวกรผู้ออกแบบคำนวณไว้ การบ่มคอนกรีตทำได้หลายวิที่ โดยจะแบ่งออกเป็น 4 วิธีที่ช่างหรือผู้รับเหมานิยมใช้กัน


1.การบ่มคอนกรีต โดยการเพิ่มความชื้นให้คอนกรีต

การบ่มลักษณะนี้ จะเพิ่มความชื้นให้กับผิวคอนกรีตโดยตรงเพื่อทดแทนการระเหยของน้ำ ออกจากคอนกรีต การบ่มลักษณะนี้ สามารถทำได้หลายวิธี

1.1 การขังน้ำ หรือ หล่อน้ำ

การบ่มคอนกรีต พื้นคอนกรีต พื้นโกดัง โกดังสำเร็จรูป สร้างโกดัง สร้างคลังเก็บสินค้า สร้างสำนักงาน สร้างโรงงาน

เป็นการทำ นบกั้นน้ำไม่ให้น้ำไหลออก ใช้กับงานทางระดับ เช่น งานพื้น หรือ ถนนเป็นต้น วัสดุที่ใช้ทำ นบกั้นน้ำ บางครั้งอาจจะเป็นดินเหนียว หรือ อิฐก็ได้

ข้อควรระวัง

สำหรับวิธีนี้ ต้องระวังอย่าให้ นบกันน้ำพัง และ หลังจากการบ่มคอนกรีตเสร็จแล้ว จะต้องทำความสะอาด ผิวหน้าคอนกรีต


1.2 การฉีดน้ำ หรือ การรดน้ำ

การบ่มคอนกรีต พื้นคอนกรีต พื้นโกดัง โกดังสำเร็จรูป สร้างโกดัง สร้างคลังเก็บสินค้า สร้างสำนักงาน สร้างโรงงาน

เป็นการฉีดน้ำให้ผิวคอนกรีตเปียกอยู่เสมอ วิธีนี้ใช้ได้กับ งานคอนกรีต ทั้งในแนวดิ่ง แนวราบ หรือ แนวเอียง

ข้อควรระวัง

ต้องฉีดน้ำให้ทั่วถึง ทุกส่วนของคอนกรีต และแรงดันน้ำต้องไม่แรงเกินไป จนชะเอาผิวหน้าคอนกรีตที่ยังไม่แข็งแรง ออก


1.3 การคลุมด้วยวัสดุเปียกชื้น

การบ่มคอนกรีต พื้นคอนกรีต พื้นโกดัง โกดังสำเร็จรูป สร้างโกดัง สร้างคลังเก็บสินค้า สร้างสำนักงาน สร้างโรงงาน

เป็นวิธีที่ที่ใช้กันมากเพราะ สะดวก ประหยัด และสามรถใช้ได้ดีกับงาน ทั้งแนวระดับ แนวดิ่ง และ แนวเอียง วัสดุที่ใช้คลุม อาจจะใช้ ผ้าใบ กระสอบป่าน หรือวัสดุอื่นๆที่อุ้มน้ำ

ข้อควระวัง

วัสดุที่คลุม ต้องเปียกชุ่มเสมอ วัสดุที่ใช้คลุมต้องปราศจากสารที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีต สำหรับการคลุมงานคอนกรีตในแนวดิ่ง ต้องยึดวัสดุคลุมให้แน่นหนา ไม่เลื่อนหล่นลงได้ โดยเฉพาะเวลาที่ราดน้ำ ซึ่งจะต้องทำเป็นประจำ


2 การบ่มโดยป้องกันการเสียน้ำจากเนื้อคอนกรีต

วิธีการนี้ใช้การผนึกผิวคอนกรีต เพื่อป้องกันไม่ให้ความชื้นจากคอนกรีต ระเหยออกจากเนื้อคอนกรีต  การบ่มลักษณะนี้ทำได้หลายวิธี

2.1 การบ่มในแบบหล่อ

การบ่มคอนกรีต พื้นคอนกรีต พื้นโกดัง โกดังสำเร็จรูป สร้างโกดัง สร้างคลังเก็บสินค้า สร้างสำนักงาน สร้างโรงงาน

แบบหล่อไม้เปียก และ แบบหล่อเหล็ก สามารถป้องกันการสูญเสียความชื้นได้ดี วิธีนี้จัดได้ว่า ง่ายที่สุด เพียงแค่ทิ้งแบบหล่อให้อยู่กับคอนกรีต ที่หล่อไว้ ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ และคอยดูแลให้ผิวคอนกรีตด้านบนมีน้ำอยู่ โดยน้ำนั้นสามารถไหลซึมลงมาระหว่างแบบหล่อ กับ คอนกรีตได้


2.2 การใช้กระดาษกั้นน้ำซึม

การบ่มคอนกรีต พื้นคอนกรีต พื้นโกดัง โกดังสำเร็จรูป สร้างโกดัง สร้างคลังเก็บสินค้า สร้างสำนักงาน สร้างโรงงาน

เป็นการใช้กระดาษกั้นน้ำซึมปิดทับผิวคอนกรีตให้สนิท เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน วิธีนี้นิยมใช้กับงานคอนกรีต แนวระดับ กระดาษกั้นน้ำซึมนี้ เป็นกระดาษเหนียวสองชั้น ยึดติดกันด้วยยางมะตอย และเสริมความเหนียวด้วยใยแก้ว มีคุณสมบัติในการยืด หดตัวไม่มากนัก เวลาที่เปียกและแห้ง

ข้อควรระวัง

การใช้กระดาษกั้นน้ำซึม บริเวณรอยต่อ ระหว่างแผ่น จะต้องผนึกแผ่นให้แน่นด้วยกาว หรือ เทป และกระดาษต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือชำรุด


2.3 การใช้แผ่นผ้าพลาสติก คลุม

การบ่มคอนกรีต พื้นคอนกรีต พื้นโกดัง โกดังสำเร็จรูป สร้างโกดัง สร้างคลังเก็บสินค้า สร้างสำนักงาน สร้างโรงงาน

วิธีนี้จะเหมือนกับการใช้กระดาษกั้นน้ำ แต่แผ่นพลาสติกจะเบากว่ามาก จึงสะดวกในการใช้มากกว่า สามารถใช้กับงานโครงสร้างทุกชนิด

ข้อควรระวัง

บริเวณรอยต่อระหว่างแผ่น จะต้องผนึกแน่น พลาสติกจะต้องไม่มีรอยฉีกขาด เนื่องจากพลาสติก มีน้ำหนักเบา จึงต้องระวังเรื่องผูกยึด ป้องกันลมพัด


2.4 การใช้สารเคมี เคลือบผิวคอนกรีต

การบ่มคอนกรีต พื้นคอนกรีต พื้นโกดัง โกดังสำเร็จรูป สร้างโกดัง สร้างคลังเก็บสินค้า สร้างสำนักงาน สร้างโรงงาน

เป็นการพ่นสารเคมีลงบนผิวคอนกรีต ซึ่งสารเคมีที่พ่นนี้ จะกลายเป็นเยื่อบางๆ คุมผิวคอนกรีต ป้องกันการระเหยของน้ำ ในคอนกรีตได้ การบ่มลักษณะนี้ ทั้งสะดวก และ รวดเร็ว แต่ค่าใช้จ่ายสูง จึงมักใช้กับงานที่บ่มด้วยวิธีอื่นได้ลำบาก การพ่นสารเคมีนี้ ต้องกระทำ ในขณะที่ผิวคอนกรีตยังชื้นอยู่ และ ต้องพ่นให้ทั่วถึง

ข้อควรทราบ

สารเคมีประเภทนี้ จะทำให้การยึดเหนี่ยว ระหว่างคอนกรีตเดิม กับ คอนกรีตที่จะเทใหม่เสียไป จึงไม่ควร ใช้กับงานคอนกรีตที่ต้องต่อเติม หรือ ฉาบปูนภายหลัง หากใช้สารเคมีฉีดพ่นแล้ว ไม่ควร ฉีดน้ำซ้ำ เพราะน้ำจะไปชะล้างสารเคมีออก


3 การบ่มคอนกรีตด้วยการเร่งกำลัง

เป็นการบ่มคอนกรีตด้วยไอน้ำ โดยให้ความชื้น และ ความร้อน กับคอนกรีตที่หล่อเสร็จใหม่ๆ วิธีนี้จะทำให้คอนกรีตมีกำลังสูงขึ้นโดยรวดเร็ว ช่วยลด และ การหดตัว และเพิ่มความต้านทาน ต่อสารเคมี ที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีต การบ่มคอนกรีตลักษณะนี้ สามารถทำได้ 2 วิธี คือการบ่มด้วยไอน้ำที่มีความดันต่ำ และ การบ่มด้วยไอน้ำที่มีความดันสูง การบ่มด้วยการเร่งกำลัง นิยมใช้กันในงานอุตสาหกรรม “คอนกรีตสำเร็จรูป


4 การบ่มด้วยกระแสไฟฟ้า

เป็นการบ่มที่ใช้กระแสไฟฟ้า ใช้เฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม โดยจะทำให้คอนกรีต เป็นสื่อนำไฟฟ้า ใช้เหล็กเสริมเป็นตัวนำความร้อน เพื่อให้กระแสไฟฟ้าห่อหุ้มคอนกรีต


Happy warehouse เราเป็นบริษัทรับสร้าง โกดังสำเร็จรูป ที่ได้มาตรฐานทางวิศวกรรม ติดตั้วรวดเร็ว มั่นคงแข็งแรง รับประกันโครงสร้าง 10ปี รับประกันรั่วซึม 3ปี มีการออกแบบ 3D ให้ลูกค้า และ นำเสนอโครงสร้างเป็น video ทำให้ลูกค้าเข้าใจโครงสร้างได้ง่าย สุดท้ายจบที่การนำเสนอราคา สรุปก็คือลูกค้าจะได้เห็นทั้งแบบ และโครงสร้าง และรู้งบประมาณของตัวเอง สนใจ สร้างโกดัง โรงงาน อาคาร สำนักงาน คลังเก็บสินค้า

โทร.087-892-3220

Line ID : @kodanghappy (มี@นำหน้าด้วยนะครับ)

www.Kodanghappy.com

YouTube Chanel : บอยบ้านน็อคดาวน์โกดังสำเร็จรูป


Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *